Κάτω μέρος μοτέρ (χωρίς την βάση στήριξης)

Κάτω μέρος μοτέρ (χωρίς την βάση στήριξης) <  Επίδειξη διαφανειών  > Πίσω