Προστατευτικό περίβλημα συσκευασμένου μοτέρ (φαίνεται το γρανάζι, στο κάτω μέρος, και η βάση)

Προστατευτικό περίβλημα συσκευασμένου μοτέρ (φαίνεται το γρανάζι, στο κάτω μέρος, και η βάση) <  Επίδειξη διαφανειών  > Πίσω