Όροι χρήσης

Το www.gate-automation.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας Β και Π Παπαδόπουλος τεχνική εμπορική ΟΕ, που εδρεύει στην θέση Ξηροπήγαδο στην Μάνδρα Αττικής, ΤΘ 2249 με ΑΦΜ: 800799978, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 141297609000 και υπάγεται στην ΔΟΥ Ελευσίνας.

Πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματός μας σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Η περιήγηση και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας προϋποθέτει την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

1. Όροι
Η Β και Π Παπαδόπουλος τεχνική εμπορική ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις, μέσα από την ιστοσελίδα «Όροι χρήσης» του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αφορά παραγγελίες τις οποίες έχουν ήδη γίνει.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα
H Β και Π Παπαδόπουλος τεχνική εμπορική ΟΕ δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, όσον αφορά τις τιμές και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από λόγους ανωτέρας βίας. Όλες οι τιμές που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

3. Περιορισμός ευθύνης
Η Β και Π Παπαδόπουλος τεχνική εμπορική ΟΕ δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας τους και της πιθανής καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Β και Π Παπαδόπουλος τεχνική εμπορική ΟΕ δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή ασυμβατότητα της δικής τους υποδομής. Επίσης ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σε καμία περίπτωση η Β και Π Παπαδόπουλος τεχνική εμπορική ΟΕ δεν θα ευθύνεται για ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές, ή διαφυγόντα κέρδη, που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματός της.

Αποκλείεται ρητά κάθε ευθύνη της εταιρίας για τυχόν ζημία ή διαφυγόν κέρδος που επέρχεται στον αγοραστή ή σε τρίτους και προκύπτει από ακατάλληλη λειτουργία ή βλάβη του πωληθέντος είτε κατά την διάρκεια του χρόνου της εγγυήσεως, είτε μετά την λήξη της εγγυήσεως ή διακοπή της παραγωγής από τον κατασκευαστικό οίκο οποιουδήποτε των ανταλλακτικών του. Αποκλείεται επίσης κάθε ευθύνη της εταιρίας για απαιτήσεις που προβάλλουν τρίτοι κατά του αγοραστή απορρέουσες από τις ανωτέρω αιτίες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό του εκδοθέντος τιμολογίου της Β και Π Παπαδόπουλος τεχνική εμπορική ΟΕ αποτελεί και το ανώτατο όριο ευθύνης της προς αποζημίωση.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μόνο προς πληροφόρηση. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι υπεύθυνοι κατά το νόμο φορείς των διαδικτυακών τόπων φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο της Β και Π Παπαδόπουλος τεχνική εμπορική ΟΕ και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος που αναρτάται από την Β και Π Παπαδόπουλος τεχνική εμπορική ΟΕ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Β και Π Παπαδόπουλος τεχνική εμπορική ΟΕ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

5. Υποχρεώσεις και ευθύνη χρήστη
Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Β και Π Παπαδόπουλος τεχνική εμπορική ΟΕ για αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

6. Ασφάλεια
Η Β και Π Παπαδόπουλος τεχνική εμπορική ΟΕ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Αυτό σημαίνει ότι κατά την διάρκεια της παραγγελίας και όσο διακινούνται ευαίσθητα στοιχεία, τα δεδομένα κρυπτογραφούνται μέσω κρυπτογράφησης SSL ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα υποκλοπής. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

7. Προστασία προσωπικών δεδομένων και απόρρητο συναλλαγών
Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή είναι εμπιστευτικές και η Β και Π Παπαδόπουλος τεχνική εμπορική ΟΕ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του τηλεφώνου σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και στην περίπτωση που επιλέξετε την έκδοση τιμολογίου τα αντίστοιχα στοιχεία (επωνυμία, επάγγελμα, έδρα, ΑΦΜ και ΔΟΥ).

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος, αλλά και οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και σε περίπτωση επιλογής εξόφλησης της παραγγελίας με πιστωτική κάρτα τα στοιχεία αυτής μεταφέρονται κρυπτογραφημένα αποκλειστικά και μόνο στην τράπεζα μέσω του ηλεκτρονικού της συστήματος online χρέωσης πιστωτικών καρτών. Τα στοιχεία αυτά δεν αποθηκεύονται σε κάποια δική μας βάση δεδομένων. Χρησιμοποιούνται από την τράπεζα μόνο για την χρέωση της συγκεκριμένης παραγγελίας. Σε περίπτωση εκ νέου παραγγελίας σας θα πρέπει να ξαναδοθούν έτσι ώστε με την ίδια διαδικασία να πραγματοποιηθεί η χρέωση.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

8. Παραγγελία
Για να μπορείτε να συνάψετε έγκυρη παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας πρέπει να έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και να μην τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης.
Μπορείτε να παραγγείλετε τα προϊόντα μας με 4 διαφορετικούς τρόπους:
Α. Μέσω της ιστοσελίδας μας όλο το 24ωρο. Αφού βρείτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να επιλέξετε για καθένα από αυτά την προσθήκη του στο καλάθι αγορών σας και ακολουθώντας τις απλές οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας, συμπληρώνετε την φόρμα εισαγωγής των στοιχείων σας και ολοκληρώνετε την παραγγελία σας.
Β. Τηλεφωνικά στο 210.555.0632 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 18:00
Γ. Με φαξ στο 210.555.1623 όλο το 24ωρο.
Δ. Με επίσκεψή σας στην αποθήκη μας η οποία βρίσκεται στην Θέση Ξηροπήγαδο, στην Μάνδρα Αττικής, ΤΚ 19600, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 18:00.

9. Πληρωμές
Οι τρόποι πληρωμής είναι οι εξής:
Α. Με κατάθεση μετρητών στις συνεργαζόμενες τράπεζες. Αν επιλέξετε σαν τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση, η παραγγελία σας θα σας σταλεί μέσω μεταφορικής εταιρίας εφόσον πρώτα καταθέσετε το ποσό που αντιστοιχεί στην παραγγελία σας, σε ένα από τους παρακάτω αριθμούς λογαριασμών των συνεργαζόμενων τραπεζών:

Οι εταιρικοί τραπεζικοί λογαριασμοί για την κατάθεσή σας είναι παρακάτω:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 199.004.143.27,            IBAN: GR02 0110 1990 0000 1990 0414 327

EUROBANK: 0026.0056.07.0201.383.646,    IBAN: GR78 0260 0560 0000 7020 1383 646

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5025 088 533 926,      IBAN: GR22 0172 0250 0050 2508 8533 926

ALPHA BANK: 1680 0233 0000 224,            IBAN GR38 0140 1680 1680 0233 0000 224

Viva Wallet ID: 539290681743

Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρετε την επωνυμία σας.

Δικαιούχος σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς είναι η εταιρία Β και Π Παπαδόπουλος τεχνική εμπορική ΟΕ. Για την πληρωμή με κατάθεση μετρητών σε τράπεζα δεν χρεώνεστε με επιπλέον έξοδα πέρα των μεταφορικών που ισχύουν κάθε φορά.

Β. Με Αντικαταβολή. Εφόσον επιλέξετε αυτό τον τρόπο η πληρωμή θα γίνει στο μεταφορέα δηλαδή στον οδηγό του φορτηγού μας ή της μεταφορικής εταιρίας. Για την χρήση της υπηρεσίας αντικαταβολής δεν χρεώνεστε με επιπλέον έξοδα πέρα των μεταφορικών που ισχύουν κάθε φορά.

Γ. Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω vivapayments. Για την χρήση αυτού του τρόπου πληρωμής δεν χρεώνεστε με επιπλέον έξοδα πέρα των μεταφορικών που ισχύουν κάθε φορά.

Δ. Πληρωμή της παραγγελίας σας με επίσκεψή σας στην αποθήκη μας που βρίσκεται στην Θέση Ξηροπήγαδο στην Μάνδρα Αττικής ΤΚ 19600.

10. Αποστολές και χρεώσεις μεταφορικών

Η αποστολή και παράδοση των παραγγελιών σε όλη την Ελλάδα γίνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

Α. Με δικό μας φορτηγό ή courier (εντός νομού Αττικής). Η υπηρεσία αυτή χρεώνεται 5 ως 12 Ευρώ για όλες τις παραγγελίες μέσω ίντερνετ ανάλογα με την αξία, και το βάρος τους.

Β. Παραλαβή από την αποθήκη μας. Μπορείτε να παραλάβετε χωρίς χρέωση μεταφορικών, τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει στην αποθήκη μας, η οποία βρίσκεται στην Θέση Ξηροπήγαδο, στην Μάνδρα Αττικής, ΤΚ 19600. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση, για να εξασφαλίσουμε πριν την επίσκεψή σας, την ετοιμότητα της παραγγελίας σας.

Γ. Με μεταφορική εταιρία ή courier (εκτός νομού Αττικής). Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε συνεργασία με μεταφορικές εταιρείες και χρεώνεται 5 ως 12 Ευρώ για όλες τις παραγγελίες μέσω ίντερνετ, ανάλογα με την αξία και το βάρος τους. Η παραλαβή των προϊόντων από τη μεταφορική εταιρία γίνεται κατόπιν συνεννόησης, με παράδοση στο χώρο σας, ή στην κοντινότερη σε εσάς αποθήκη της μεταφορικής.

Οι παραδόσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται συνήθως την επόμενη εργάσιμη από την ημερομηνία υποβολής της αγοράς. Στις πολύ σπάνιες περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει κάποια μικρή καθυστέρηση η εταιρία μας θα σας ενημερώσει με email ή τηλεφωνικά.

11. Εγγύηση και αντικατάσταση προϊόντων
Η εταιρία μας προσφέρει εγγύηση για τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για το ίδιο χρονικό διάστημα και με τους ίδιους όρους και περιορισμούς που θέτει ο κατασκευαστής. Ειδικότερα ισχύουν τα όσα σχετικώς αναγράφονται για κάθε προϊόν. Αν ένα προϊόν παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα μέσα στο χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση, μας το στέλνετε πίσω με έξοδα παραλήπτη και αφού το ελέγξουμε το επισκευάζουμε ή σας στέλνουμε ένα ίδιο χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον, πριν μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, μας έχετε ενημερώσει στο email: info@gate-automation.gr ή στο τηλέφωνο 210.555.0632 για τα παράπονά σας σχετικά με ελαττωματικά προϊόντα με αναφορά στα στοιχεία της παραγγελίας, στον αριθμό τιμολογίου και στον αριθμό αποστολής, περιγράφοντας τα αναλυτικά.

12. Δικαίωμα υπαναχώρησης
Έχετε το δικαίωμα σαν αγοραστής να υπαναχωρήσετε από την πώληση και να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε, αν για οποιοδήποτε λόγο αλλάξατε γνώμη.

Επιστροφές λόγω υπαναχώρησης γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, και συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και επιστροφής προϊόντων εντός της προθεσμίας των 15 εργάσιμων ημερών που δεν θέλετε να αντικατασταθούν με κάποιο άλλο θα ακολουθήσει η επιστροφή των χρημάτων σας εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.

Για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε για οποιοδήποτε λόγο τα προϊόντα που αγοράσατε παρακαλούμε να μας ενημερώνετε στο email: info@gate-automation.gr ή στο τηλέφωνο 210.555.0632 με αναφορά στα στοιχεία της παραγγελίας, στον αριθμό τιμολογίου και στον αριθμό αποστολής, περιγράφοντας τα αναλυτικά.

13. Επιφύλαξη κυριότητας
Η κυριότητα όλων των προϊόντων που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημά, μεταβιβάζεται στον αγοραστή, μόνο εφόσον έχει εξοφλήσει πλήρως, με οποιοδήποτε από τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής, όλη την αξία τους.

14. Ενημερωτικά email
Η εταιρία μας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στέλνει ενημερωτικά email και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοσή τους στα εισερχόμενα του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Παρόλα αυτά είναι πιθανόν κάποια από τα email αυτά να καταλήξουν στο φάκελο των ανεπιθύμητων, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Η αποστολή αυτών των email γίνεται μόνο αν κατά την διαδικασία της παραγγελίας έχετε επιλέξει «Θέλω να ενημερώνομαι για προσφορές του καταστήματος».

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά email, μπορείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων αν μας ενημερώσετε στο email: info@gate-automation.gr ή στο τηλέφωνο 210.555.0632

Αν έχετε κάνει κάποια παραγγελία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημά, σας αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (email) σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας, που δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης γιατί η αποστολή τους αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα email αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά email, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.