Σημείο σύνδεσης γείωσης στον κορμό του μοτέρ

Σημείο σύνδεσης γείωσης στον κορμό του μοτέρ <  Επίδειξη διαφανειών  > Πίσω